Visie

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.
We vragen onszelf af: ”Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”

Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verlichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn

Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch de anderen.”

De Inauguratierede van Nelson Mandela (1994)

Flower of life producten bij Quarius in Limburg

Mijn behandeling en begeleiding is gericht op jouw heelheid, jouw waarheid en jouw volmaaktheid en dus niet op wat er mist, niet goed is, de pijn, het verdriet of het verhaal. Je bent al heel. Je bent alleen gedurende je leven gaan geloven van niet. En je hebt jouw prachtige Ware Zelf, die onbeperkt en onaangeraakt is, verward met een vals, beperkt concept van ‘zelf’. De vervormingen die we tegen zijn gekomen in ons leven zijn we normaal gaan vinden en zijn we gaan geloven. We zijn ons gaan identificeren met onze gedachten en ervaringen.

Het is een proces om je verbinding met je ware hogere Zelf weer terug te vinden. Het gaat er hierbij om dat je je realiseert dat dit een levenspad is en dat je jezelf hierin de ruimte gunt.

Als je in verbinding leeft met je hogere Zelf dan neemt je levenskracht toe en worden je denken, voelen en handelen een expressie van jouw hogere Zelf. Je luistert naar je intuïtie, naar je innerlijke wijsheid. Dan weet je dat je alle antwoorden in je hebt. Dan kan je (faal)angst loslaten en hoef je je niet meer afgewezen te voelen. Dan hoef je zelf ook niet meer te oordelen over anderen die een andere weg of mening hebben dan jij. Dan ben je, zonder schaamte, vrij om te zijn wie je werkelijk bent. Hoe fijn is dat!

Vanuit je ware Zelf ben je verbonden met Al wat er Is, met het universum, met de Bron, met het Goddelijke. Op die frequentie vindt heling plaats. Daar kan je bescherming en liefdevolle ondersteuning krijgen. Je hoeft er alleen maar om te vragen en het is bij je. Die innerlijke verbinding maakt dat je je krachtig voelt om je eigen keuzes te maken.                                       

Als je vanuit die frequentie contact hebt met de ander hoeft er geen jaloezie of machtsstrijd te zijn, maar zie je het licht in de ander. Dan is er een relatie die gebaseerd is op respect en liefde. Op dat niveau kan je je verbinden met de natuur, met alles dat leeft. Dan ervaar je dat eigenlijk alles één is.

Wat er ook in de wereld om je heen gebeurt; iedere verandering in jouw leven zal van binnenuit ontstaan. De buitenwereld kan je hooguit het contrast bieden van licht en donker, waardoor je je eigen  innerlijke onbalans nog scherper terug gespiegeld krijgt. Dus je hoeft de oorzaak van je ongemak, klachten en ziekte niet meer buiten je te zoeken, maar in jou kan alles opgelost worden op de manier dat het op dat moment in jouw leven en bewustzijn past.

Ons lichaam vertolkt hoe wij in het leven staan. Het houdt pijn, angst en onverwerkte emoties vast, waar we nog niet naar hebben kunnen of willen kijken. Dit kan een bescherming zijn, omdat iets te veel, te groot of te pijnlijk is. Maar de stress blijft ingekapseld in ons lichaam en ons brein reageert hierop door ons in een staat van alertheid te houden. Dit kost het lichaam veel energie en uiteindelijk raakt het uitgeput en is je immuunsysteem niet meer krachtig genoeg om je vitaal en gezond te houden.  . Ons brein blijft dan stofjes produceren om je te laten vechten, vluchten of te bevriezen. Zonder opnieuw volledig in de pijn of in het trauma terug te vallen, kan je er met het bewustzijn van nu naar kijken, helen en het uiteindelijk transformeren. Dan is er weer ruimte voor je levenskracht.

Zo kan je leven een reis zijn om te groeien in bewustzijn, wijsheid en inzicht en zal het gevolg daarvan zijn dat je een krachtig blij mens bent die zijn/haar eigen unieke kwaliteiten benut en met zelfvertrouwen en enthousiasme zijn/haar eigen missie waarmaakt. Dan ben je een vrij mens!

De meeste mensen hebben de illusie het stuur van hun
leven zelf in handen te hebben. Deze illusie van invloed en controle maakt dat ze
stevig vasthouden en gehecht zijn aan wat ze hebben of denken te hebben. Enorme
angsten voor verlies, falen, niet goed genoeg zijn of niet geliefd te worden domineren het leven van verreweg de meeste inwoners van deze planeet. John Lennon
zei het zo mooi: Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt. En zo is het maar net. Door de illusie van controle leven mensen in angst en gehechtheid
en is er te weinig ruimte het leven in al zijn glorie te ervaren en te leren van wat
het te bieden heeft.
Het leven is een menselijke ervaring door een spiritueel wezen. Daar mag je
van genieten.” 

Robert Bridgeman