Ingrid Couwenberg

Mijn naam is Ingrid Couwenberg – ten Pas.

Van oorsprong ben ik A-verpleegkundige met specialisatie hartbewaking. Daarna heb ik de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg gevolgd, zodat ik wijkverpleegkundige kon worden. Ik heb een aantal jaren als wijkverpleegkundige in Zoetermeer gewerkt, waar ik allround heb gewerkt, maar vooral veel ervaring in de jeugdgezondheidszorg heb opgedaan.

Een aantal jaren heb ik met plezier in de gezondheidszorg gewerkt, maar op een gegeven moment wilde ik mensen meer kunnen bieden en meer vanuit mijn eigen inzicht kunnen werken. Daarom ben ik in 2003 met mijn eigen praktijk aan huis gestart. Hier kan ik mijn kennis en ervaring als verpleegkundige combineren met andere gevolgde opleidingen.

In 2003 heb ik mijn mastergraad in Reiki gehaald en heb daarna een basisopleiding Shiatsu gevolgd. Sinds 2008 ben ik gediplomeerd Cranio Sacraal Therapeut. Sindsdien blijf ik me ontwikkelen door middel van nascholingen. In 2011 heb ik mijn diploma behaald voor biodynamische craniosacraaltherapie bij Roger Gilchrist. In 2017 heb ik op HBO niveau het diploma Psychosociale Basiskennis (PSBK) gehaald. Ik heb bijscholingen gevolgd op het gebied van coaching en rouw-en verliesbegeleiding.Ter ondersteuning van mijn behandelingen werk ik met bloesemremedies. Op spiritueel gebied volg ik mijn eigen pad. Zo heb ik me verdiept in Sjamanisme, omdat het de oudste en krachtigste spirituele leefwijze en helingsmethode is die de mensheid kent. Het gaat over leven in harmonie met je ware natuur.

Mijn missie is om door te geven wat ik zelf geleerd en ervaren heb. Door de jaren heen ben ik me steeds meer bewust geworden van mijn ware essentie. Nog steeds groei ik in inzicht en wijsheid en steeds beter kan ik een ander begeleiden in een stukje van hun levensweg.

Het stemt me dankbaar om te zien dat volwassenen en kinderen herstellen van hun aandoeningen en klachten, groeien in bewustzijn en weer verder kunnen in hun leven.

 

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging, de NCSV. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Privacydocument     

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bestaat uit dit intakeformulier en aantekeningen door mij gemaakt naar aanleiding van de behandeling. Ik zorg ervoor dat uw privacy zoveel mogelijk is gewaarborgd. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit dit dossier kunnen alleen gebruikt worden bij verwijzing naar een andere hulpverlener, maar dan alleen met uw toestemming. Als u een therapeut nodig heeft tijdens mijn afwezigheid kunnen de gegevens gebruikt worden door een collega. Een klein deel van de gegevens uit dit dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist nog 15 jaar bewaard. Bij kinderen wordt het dossier na hun 18e jaar nog 15 jaar bewaard.

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Datum van behandeling
  • Soort behandeling
  • Kosten van de behandeling

 

Heeft u verdere vragen, dan kunt u mij gerust vrijblijvend bellen of mailen.

btn_neem_contact_op