Tarieven en vergoeding

Tarieven
Per 1 januari 2019 zijn de tarieven als volgt:

Behandeling Periode Tarief / periode
Volwassenen 75 minuten 73 euro
Kinderen 45 minuten 58 euro
Huisbezoek 60 minuten 80 euro

Tarieven huisbezoek zijn inclusief reiskosten. Na afloop van de behandeling kan er contant of per bank betaald te worden. Wordt er per bank betaald, dan dient het bedrag binnen 14 dagen overgemaakt te zijn op mijn bankrekening o.v.v. het factuurnummer.

Voor uw behandeling is ruim tijd gereserveerd. Annulering van een afspraak graag uiterlijk 24 uur van tevoren per telefoon of mail doorgeven. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of te laat geannuleerd, wordt de volledige behandeling doorberekend.

 

Vergoeding zorgverzekeraars
Een consult Cranio Sacraaltherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars (indien aanvullend verzekerd). U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

 

AGB-Codes
De praktijk staat geregistreerd onder de volgende AGB-codes:

  • AGB-code Zorgverlener: 90037801
  • AGB-code Praktijk: 90016407


Lidmaatschappen beroepsverenigingen

Beroepsvereniging Registratienummer
Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (NCSV) 255-0077
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) 910807R
Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) 13440
Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

 

btn_neem_contact_op